Hakkımızda

HAKKIMIZDA

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Üniversitemiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuattaki gerekliliklerin yerine getirilmesi, hazırlıkların yapılması, birimler arası koordinasyonun sağlanması  ve bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 30.07.2015 tarih ve 2015/10 sayılı kararı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ kurulmuştur.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2016, Pazartesi