Yönergeler

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YÖNERGESİ

 

BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 -  Bu Yönergenin amaci; Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Is Sagligi ve Güvenligi Koordinatörlügünün amaçlari, faaliyet alanlari, yönetim organlari, yönetim organlarinin görevleri ve çalisma sekline iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bagli olarak kurulan Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Is Sagligi ve Güvenligi Koordinatörlügünün amaçlari, yönetim organlari, yönetim organlarinin görevleri ve çalisma sekline iliskin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönerge; 4857 sayili Is Kanunu, 6331 sayili Is Saligi ve Güvenligi Kanunu ve bagli yönetmeliklere dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 -  Bu Yönergede geçen;

a)                   Üniversite:Kütahya Dumlupinar Üniversitesini,

b)                   Rektör:Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Rektörünü,

ç)          Koordinatörlük:Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Is Sagligi ve Güvenligi Koordinatörlügünü,

d)                   Koordinatör: Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Is Sagligi ve Güvenligi Koordinatörünü,

e)                   Koordinasyon Kurulu:Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Is Sagligi ve Güvenligi Koordinasyon Kurulunu,

ifade eder.

 

IKINCI BÖLÜM

Koordinatörlügün Amaçlari ve Faaliyet Alanlari

 

Koordinatörlügün Amaçlari

MADDE 5 -  Koordinatörlügün amaci; Is sagligi ve güvenligi alaninda faaliyet gösteren kamu kurumlan ve özel sektör kuruluslari ile isbirligi saglamak, is sagligi ve güvenligi ile ilgili yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, çalisanlarin sagligini koruyucu ve gelistirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktir.

Koordinatörlügün Faaliyet Alanlari

MADDE 6 -  Koordinatörlük, amaçlarini gerçeklestirmek üzere asagidaki faaliyetlerde bulunur:

 Is sagligi ve  güvenligi çalisma plani hazirlamak,
 Is sagligi ve  güvenligi egitim plani hazirlamak,
Risk degerlendirme çalismalarini planlamak,
 Acil durum plani hazirlamak ve acil durum tatbikatlari düzenlemek,
 Is kazasi ve meslek hastaliklarini sorusturmak, kök sebep analizi yapilarak dogru önlemleri planlamak,
Faaliyet alani kapsaminda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen egitim çalismalarini desteklemek, egitim programlarina yönelik uygulama                     ve arastirma olanaklari saglamak,
Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Egitim Uygulama ve Arastirma Merkezi ile ortaklasa  egitim, arastirma ve uygulama çalismalari yürütmek,
 Is sagligi ve güvenligi ile ilgili çalismalar yapan yurtiçi ve yurtdisi kuruluslarla isbirligi yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek,
 Is sagligi ve güvenligi alaninda yetismis olan bilim adamlari ve uzmanlarin dis ülkelerde konuyla ilgili gelismeleri izlemelerini saglamak,
Is kazalari ve meslek hastaliklarini önlemeye yönelik olarak isverenlere ve çalisanlara yönelik egitimler düzenlemek, danismanlik hizmeti vermek ve isyeri ortam risk faktörlerinin kontrolünü saglamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, kurum ve kuruluslarin talep ve ihtiyaçlarina göre diger gerekli çalismalari yapmak,

k) Koordinatörlük; düzenledigi konferans, seminer ve kurs programlari ile diger egitim programlari sonunda katilim belgesi, basari belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri verebilir. Bunlarin verilme kosullari Senato tarafindan belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlügün Yönetim Organlari ve Görevleri

 

Koordinatörlügün Yönetim Organlari

MADDE 7 - Koordinatörlük organlari sunlardir:

 Koordinatör
 Koordinasyon kurulu
 Çalisma Birimleri

Koordinatör

MADDE 8 - Koordinatör; Rektör tarafindan üniversitenin ögretim elemanlari arasindan üç yil süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Koordinatörün alti aydan fazla görevinin basinda bulunamayacagi durumlarda görevi sona erer.

 Koordinatör, çalismalarinda kendisine yardimci olmak üzere akademik ve idari personel arasindan  en fazla iki kisiyi koordinatör yardimcisi olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayina sunar.
 Koordinatörün görevi sona erdiginde koordinatör yardimcilarinin görevi de sona erer.
 Koordinatörün görevi basinda bulunmadigi zamanlarda yardimcilarindan birisi vekalet eder.

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9- Koordinatörün görevleri sunlardir:

 Koordinatörlügü temsil etmek,
 Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçlari gerçeklestirecek görevleri yürütmek,
 Koordinatörlügün çalismalariyla ilgili olarak Rektör’e çalisma raporu sunmak,
 Faaliyet alaninda yer alan birimlerin etkin çalismasini saglamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaktir.

Koordinasyon Kurulu

MADDE 10 - (1) Koordinasyon Kurulu; koordinatör yardimcilari ile ögretim elamanlari arasindan koordinatörün önerisi ve rektörün onayi ile görevlendirilen en fazla 5 kisiden  olusur.

Koordinasyon Kurulu üyelerin görev süresi üç yildir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrilan üyelerin yerine, ayni usulle yenileri görevlendirilir.
 Koordinasyon Kurulu, koordinatörün daveti üzerine en az ayda bir toplanir, gerekli durumlarda daha sik olmak üzere, üyelerin salt çogunlugu ile toplanir ve kararlar oy çoklugu ile alinir.

Koordinasyon Kurulunun Görevleri

MADDE 11 - Koordinasyon Kurulunun görevleri sunlardir;

 Koordinatörlügün çalismalariyla ilgili plan ve programlarin hazirlanmasini ve uygulanmasini saglamak,
 Koordinatörlük bünyesinde kurulan birimlerde görev alan personelin egitim, uygulama, arastirma, danismanlik konularindaki isteklerini degerlendirip karara baglamak,
 Gerekli hallerde koordinatörlügün faaliyetleri ile ilgili çalisma gruplari kurmak ve bunlarin görevlerini düzenlemek,
 Yurtiçi ve yurtdisindaki kamu ve özel kuruluslar ile ortaklasa yürütülecek çalismalarin temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
 Koordinatörlügün her faaliyet dönemi sonunda hazirlayacagi faaliyet raporlarinin düzenlenmesine iliskin esaslari tespit etmek ve sunulan raporu degerlendirmek,
 Bir sonraki döneme ait çalisma programi esaslarini tespit etmek,
 Egitim programlari ile bu programlar sonunda katilim, sertifika, basari belgesi ve benzeri belgelerin verilme kosullarini Senatoya önermek.
 Mevzuatin gerektirdigi, koordinatörlügün önerdigi ve ilgili birimlerin onayladigi diger görevleri yerine getirmek.

Çalisma Birimleri ve Görevleri

MADDE 12- (1) Koordinatörlügün çalisma alanlariyla ilgili faaliyetlerin verimliligini ve etkinligini artirmak üzere egitim, danismanlik, proje, saha arastirmalari gibi geçici veya sürekli birimler olusturulabilir. Çalisma birimleri, çalisma birimi baskani veya bir koordinasyon kurulu üyesi sorumlulugunda çalismalari planlamak ve yürütmek üzere görevlendirilen üniversitedeki ilgili personelden olusur.

(2) Çalisma birimleri koordinatörlügün teklifi ve Rektörün onayiyla kurulur. Birimler, ilgili çalisma birimi baskani veya koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafindan görevlendirilen kisi baskanliginda toplanir ve yapilan çalismalarla ilgili olarak koordinatöre önerilerde bulunur. Çalisma birimlerindeki elemanlar ilgili birimin amiri ile isbirligi yapilarak Koordinasyon Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafindan görevlendirilir. Koordinatör, çalisma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalisma birimi elemaninin görev süresi Koordinasyon Kurulu’nun önerisi ile Rektör tarafindan uzatilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çesitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 - Bu Yönerge Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Senatosunda kabul edildigi tarihte yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönerge hükümlerini Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, Cuma